„Solidarność Rolników Środkowego Nadodrza”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Rolników Środkowego Nadodrza”, dwutygodnik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Zielonej Górze, wydawany 6 IV 1981 – 31 X 1981, pierwszy nr jako „Solidarność Wsi Środkowego Nadodrza”.

Ukazało się 5 nr. w formacie A4, w nakładzie 5 tys. egz.

Redakcja pod patronatem Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych Środkowego Nadodrza działającego przy ZR w Zielonej Górze, w jej składzie: drukarz ZR Zielonej Górze Euzebiusz Fokszan (redaktor techniczny).

Zamieszczano informacje na temat aktualnych wydarzeń w województwie zielonogórskim i w kraju, samorządności rolników indywidualnych, porady radcy prawnego Jana Nowika; publikowano m.in. streszczenia wypowiedzi papieża Jana Pawła II na temat wsi, pisma prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu w obronie praw rolników, zamieszczono relację Jana Kudły z Krajowego Zjazdu Rolników, publikowano artykuły Izabeli Sakowskiej, ks. Henryka Nowika, Danieli Wojciechowskiej i ks. Bolesława Dratwy.

Elżbieta Wojcieszyk