„Solidarność Słupska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Słupska”, od nr. 22 tytuł: „Słupska Solidarność”, pismo MKZ, następnie ZR „S” Słupsk, wydawane 12 XII 1980 – 4 XII 1981 (w V 1981 zawieszono wydawanie, w VII 1981 wznowiono z podwójną numeracją – nr 1/22 z 16 VII 1981).

Ukazało się 40 nr. (do V 1981 – 20 nr.) o obj. 8-14 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym, od VII 1981 na offsecie w nakładzie 2-7 tys. egz.; tygodnik. Ukazało się także kilka nr. specjalnych, w tym co najmniej 2 w czasie wyborów do ZR; od nr. 3 z 5 I 1981 z nieregularnym dodatkiem „Solidarność Wiejska”.

W składzie redakcji: Paweł Połeć (redaktor naczelny), Jarosław Matul, Franciszek Szponar, Piotr Piskozub (redaktor techniczny); stali współpracownicy: Anna Bogucka-Skowrońska, Piotr Idziński. W dodatkach specjalnych publikowano informacje o wyborach do ZR, dokumenty komisji wyborczej.

Igor Hałagida