„Solidarność Walcząca” (Kalisz)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Walcząca”, pismo Solidarności Walczącej w Kaliszu 18 III – 16 IX 1985. Tytuł pisma drukowany stylizowanymi literami utworzonymi z drobnych kropek, w winiecie napis: Wolni i Solidarni oraz podtytuł „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Kalisz”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 4 s. (nr 6 2 s.) w formacie A5, w nakładzie 500 egz. W stopce redakcyjnej zamieszczonej w większości numerów na ostatniej stronie znajdowała się informacja: Pismo redagowane jest przez grupę Solidarności Walczącej Kalisz. Druk „SW” Kalisz.

Pismo redagowane i drukowane m.in. przez: Henryka Bartczaka, Andrzeja Furmagę, Mariusza Harendarza, Jacka Jakubowskiego, Jerzego Kozłowskiego, Krzysztofa Nowickiego, Małgorzatę Piotrowską.

Drukowano podziękowania dla osób, które przekazały redakcji pieniądze i materiały drukarskie. Pismo miało charakter radykalny, nie tylko krytykowano, ale i wyśmiewano posunięcia władz, przypominano społeczeństwu o takich wydarzeniach jak: poznański Czerwiec, zbrodnie w lasku pod Katyniem, a także morderstwo popełnione na ks. Jerzym Popiełuszce.

Pismo w Kaliszu bezpłatne, poza – cena 10 zł.

Grażyna Schlender