„Solidarność Zagłębia Miedziowego” (1981)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Zagłębia Miedziowego”, pismo wydawane od 1 X 1980, początkowo przez MKZ „S” w Legnicy, następnie ZR Zagłębie Miedziowe.

Do 13 XII 1981 ukazało się 47 nr.; nr 1 jako kartka w formacie A4, do nr. 20 (do 21 V 1981) drukowane na powielaczu białkowym, następnie na offsecie.

W składzie redakcji: Marek Kozłowski (autor winiety), Henryk Nazarczuk, Hanna Krzewska, Janina Stasiak, Franciszek Grzywacz (fotoreporter). Od 26 nr. gazeta płatna. Pismo wznowiono w I 1982, do 1989 ukazało się ponad 100 nr.

16 II 1990 pismo wznowiono, opatrując wydanie nr. 48, w 1990 ukazały się 4 nr., w 1991 20 nr.

Kolejni redaktorzy naczelni: do III 1992 Jerzy Fraszczyk, następnie Jan Moczydłowski, od 1993 Zygmunt Mułek, od 1994 Wojciech Obremski (z roczną przerwą w 1998, kiedy za pismo odpowiadał Grzegorz Smyk).

Obecnie pismo o obj. 8 s w formacie A4, w nakładzie od kilku do kilkunastu tys. egz.

W składzie redakcji: W. Obremski (redaktor naczelny), Jerzy Morawski, Zbigniew Kuźniar, we współpracy z: Agnieszką Rurak-Żeleźny, Dorotą Czudowską.

Wojciech Obremski