„Stańczyk”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Stańczyk”, podtytuł „Pismo konserwatystów i liberałów”, pismo założone w Warszawie, którego autonomiczne części redagowano także we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Łodzi (część wrocławska była kontynuacją wychodzącego 1984-1985 miesięcznika „CDN – Koliber”), wydawane 1986-1990, a następnie legalnie do 2003.

Do 1990 ukazało się 12 nr. o obj. 62-72 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie ok. 1,5 tys. egz.; kwartalnik.

W składzie redakcji: Tomasz Gabiś we współpracy m.in. z Józefem Białkiem, Adamem Sadowskim i Krzysztofem Bąkowskim; druk równocześnie w kilku wydawnictwach: w Warszawie w Wolnej Drukarni im. Adama Heydla, we Wrocławiu w Niezależnej Inicjatywie Wydawniczej.

W piśmie współistniały różne nurty myśli prawicowej: konserwatywny, monarchistyczny, narodowy, liberalny, libertariański, tradycyjny katolicki. Publikowano m.in. teksty klasyków myśli prawicowej przemawiające za nieuchronnością przemian wolnorynkowych.

Artur Adamski