„Strachy na Lachy”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Strachy na Lachy”, pismo satyryczne wydawane poza cenzurą w Warszawie, założone przez Stanisława Bareję, Jacka Fedorowicza i Stanisława Tyma (jednocześnie redaktorów i autorów tekstów oraz rysunków) w lecie 1980.

Drukowane na powielaczu.

Publikowano teksty i rysunki satyryczne, dowcipy, scenki satyryczne, wiersze i piosenki, np. Jacka Kleyffa i Mariana Hemara (także materiały anonimowe i in. autorów).

Anna Grażyna Kister