„Szkoła” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Szkoła”, pismo młodzieżowe, wydawane we Wrocławiu przez Międzyszkolny Komitet Oporu 1985-1989. Ukazywało się początkowo jako „Szkoła Podziemna” (tytuł uległ zmianie po integracji kilku zespołów redakcyjnych, wydających wcześniej pisma „Banita”, „Impuls”, „Być albo nie być” i „Verbum”); miesięcznik, następnie dwutygodnik (z przerwami podczas wakacji).

Zamieszczano serwisy informacyjne, artykuły publicystyczne, wywiady z ludźmi kultury i działaczami różnych nurtów opozycji, teksty literackie, satyryczne, komiksy, liczne ilustracje. Pismo wspomagało działania różnych organizacji antykomunistycznych, koordynowało akcje protestacyjne, odegrało zasadniczą rolę w działaniach Pomarańczowej Alternatywy, informując o kolejnych happeningach i relacjonując ich przebieg.

Kolportowano (od 1987) w systemie zapewniającym docieranie każdego nr. gazetki do wszystkich klas wszystkich szkół ponadpodstawowych Wrocławia; trafiało także do wielu szkół Wałbrzycha i innych miast Dolnego Śląska.

Jesienią 1988, po zamieszczeniu na łamach gazetki adresów jej jawnych przedstawicieli, stało się dostępne w wielu miastach Polski. W 1989 SDP przyznało redaktorom „Szkoły” Nagrodę Dziennikarzy Niezależnych im. „Po Prostu”.

Artur Adamski