„Tędy”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Tędy”, podtytuł: „Krakowskie niezależne pismo społeczno-literackie”, wydawane w Krakowie przez Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1982-1985. Nr 4 (z 1984) wydany przy udziale Funduszu Inicjatyw Społecznych.

Ukazało się 5 nr. o obj. 24-113 s. w formacie A5 (nr. 1, 3) i A6 (nr. 2, 4, 5), drukowanych techniką sitodruku i offsetu; wychodziło nieregularnie, bez datowania (jedynie nr 3 z datą roczną).

Autorzy (podpisujący się nazwiskami i ps.): K, LL, Lech Lena (Lech Sadowski), MM, Marek Leszkowski (Lesław Maleszka), Andrzej Kiernowicz, Błażej Paschalny, Krystian Tański, Jan Lemański, Józef Waśniewski, Jan Rad, Wacław Majewski, Maciej Kozłowski, Jan Luc, Jarosław Olejniczak, Paweł Niemkiewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Polkowski, Leszek Szaruga, Adam Zagajewski, Bronisław Maj, Mirosław Tarasewicz (ps. Czesław Kornasiewicz), Tadeusz Szyma (TeSz), XXX, Adam X, M. Ilcz, Leon Chwistek.

Publikowano poezję i prozę oraz analizy utworów literackich, eseje, zapisy z dyskusji o problemach społecznych i kulturalnych. Komentowano ówczesną sytuację, prowadzono polemiki, przybliżano twórczość niewygodnych dla władz PRL twórców oraz naukowców. Zamieszczano tłumaczenia: Karla R. Poppera, Friederika A. Hayeka, Paula Feyerabenda, Edmunda Fullera, Mikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Zinowiewa. Nr 3 w całości poświęcony twórczości Leszka Sadowskiego.

Pismo kierowane do mieszkańców Krakowa.

Paweł Goleń