„Tarnina” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Tarnina”, pismo międzyzakładowego zgrupowania tajnych KZ Tarnina, wydawane VI-IX 1982. Założyciele: Tadeusz Świerczewski (koordynujący z ramienia RKS działalność podziemnych struktur zakładowych) oraz Romuald Lazarowicz.

Ukazało się 6 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, przepisywanych na maszynie (nr. 1 i 2) i drukowanych na ramce w nakładzie kilkudziesięciu – 300 egz.; tygodnik.

W składzie redakcji m.in.: Kazimierz Wasiak, Dariusz Nowak, Maria Sielicka, Stanisław Kuliński. Szkolenie drukarzy TKZ: Krzysztof Gulbinowicz (w VII 1982 działacze związani z „Tarniną” zabrali z Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych powielacz elektryczny, który następnie służył kilku zakładowym strukturom związkowym).

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w zakładach pracy i represjach, analizy nt. sytuacji w kraju, artykuły historyczne, wezwania do akcji protestacyjnych.

Kolportowano w głównych zakładach na wrocławskim Tarnogaju.

Artur Adamski