„Test”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Test”, podtytuł: „Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”, wydawane w Opolu w 1981.

Ukazało się kilka nr. o obj. ok. 10 s., w formacie A4, w nakładzie 300-500 egz.; ukazywało się nieregularnie.

W składzie redakcji: Tadeusz Kasprowicz i Zbigniew Bitka.

Publikowano artykuły propagujące myśl pedagogiczną, socjologiczną i filozoficzną. Zamieszczono m.in. tekst Odezwy do ludzi pracy Związku Radzieckiego, który próbowano przekazać m.in. żołnierzom radzieckim stacjonującym w Brzegu. Ukazały się też fragmenty rozważań Ericha Fromma Agresja i Wolność, w tłum. T. Kasprowicza (nr 1/3 z 15 X 1981).

Kolportowano głównie w KK „S” nauczycieli w Opolu.

Antoni Maziarz