„Trwamy” (Rzeszów)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Trwamy”, podtytuł: „Gazeta strajkowa”, pismo wydawane w Rzeszowie 2 I – 18 II 1981 (podczas strajku rzeszowsko-ustrzyckiego).

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w drukarni strajkowej w nakładzie kilku tys. egz.

W składzie redakcji: Jan Musiał, Jan Narożniak, Janusz Szkutnik, Jan Szczepański, Małgorzata Pawlicka.

Publikowano informacje o sytuacji społeczno-politycznej w regionie rzeszowskim i kraju, oświadczenia, odezwy, uchwały Solidarności Wiejskiej, komunikaty, relacje, apele strajkujących, postulaty związkowe i decyzje MKS w Rzeszowie. Zamieszczano informacje i reportaże z zebrań przedstawicieli Solidarności Wiejskiej, poświęcano dużo uwagi rolnikom i ich problemom.

Pismo wznowiono w 1985, wydawane przez RKW „S” w Rzeszowie I 1985 – XII 1985. Ukazało się 12 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 500 egz. W składzie redakcji: Jarosław A. Szczepański, Ryszard Rogoziński, Jerzy Burtan, Marek Wójcik, Jerzy Koziarz, Andrzej Pawlukiewicz, Antoni Adamski; za stronę techniczną odpowiadali: R. Rogoziński, Janusz Loegler i Franciszek Biernat. Zamieszczano informacje, komentarze, rysunki satyryczne i przedruki, np. znaczków poczt podziemnych.

Podczas strajku rzeszowsko-ustrzyckiego wydawano również „Komunikat” KS „S” w Rzeszowie o obj. 1-2 s. w formacie A4., drukowany na powielaczu w nakładzie kilku tys. egz., informujący o przebiegu strajku.

Michał Stręk