„Tumult”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Tumult”, krakowskie ilustrowane pismo społeczno-kulturalne, wydawane nieregularnie V/VI 1988 – 1990 przez Wydawnictwo X.

Ukazało się 7 nr. o obj. 24-80 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową; nr. 3, 4, 6, 7 z dodatkiem „Galeria Tumultu”.

W składzie zespołu: Leszek Danilczyk, Maria Fita, Łukasz Guzek, Marian Hanik, Bogdan Klich, Katarzyna Miezian, Jan Piekło, Maria Anna Potocka, Jan Strzałka, Bogdan Wojnar (redakcja), Dariusz Vasina, Andrzej Plaskowski (opracowanie graficzne nr. 5 z V/VI/VII 1989), Joanna Kaiser (opracowanie graficzne n-ru 6 z 1989). Przedstawiciele tumultu: Bogdan Klich (ul. Chopina 16/5 Kraków), Bogdan Wojnar (ul. Rydla 20/32 Kraków), Cezary Michalski (Paryż).

Publikowano informacje i komentarze nt. bieżących wydarzeń na świecie, w kraju i regionie, wywiady z działaczami opozycyji i artystami, polemiki, materiały historyczne, recenzje, wiersze oraz fragmenty prozy; w nr. 7 w dodatku „Galeria Tumultu”: obrazy Andrzeja Kapusty i komentarz Leszka Danilczyka.

Paweł Goleń