„Tygodnik Mazowsze”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Tygodnik Mazowsze”, najważniejsze i najpopularniejsze pismo informacyjne podziemnej „S” lat 80., wydawane w Warszawie 11 II 1982 – 12 IV 1989; rodowodem sięga jesieni 1981, kiedy zaczęto przygotowywać tygodnik ZR Mazowsze „S”, z redaktorem naczelnym Jerzym Zieleńskim; prace te przerwano 13 XII 1981, tego dnia J. Zieleński popełnił w proteście samobójstwo. Nr 1, z informacją o jego śmierci, ukazał się 11 II 1982 jako nr 2; motto z I KZD: „Solidarność” nie da się podzielić ani zniszczyć (Lech Wałęsa). Pismo założone przez grupę osób skupionych wokół Heleny Łuczywo (ps. Paweł Hofer).

Ukazało się 290 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 50-80 tys. egz. (było to możliwe dzięki mutacjom drukowanym w regionach).

W składzie redakcji w różnych okresach, m.in.: Tomasz Burski (ps. Tomasz Chudy), Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Barbara Dąbrowska, Anna Dodziuk, Wojciech Kamiński (ps. Alex), Anna Bikont (ps. Anna Mól), Krzysztof Leski (ps. K. Pajka), Piotr Pacewicz (ps. Feliks Felicki), Joanna Szczęsna (ps. Jan Klincz), Marta Woydt (ps. Jagna, gagman), Ludwika Wujec (ps. Michał Kos), Piotr Bikont, Agata Niewiarowska, Małgorzata Pawlicka, Brygida Pytkowska, Elżbieta Regulska, Gwido Zlatkes, Olga Iwaniak, Joanna Kluzik; współpracownicy: Halina Szymula, Anna Sianko, Tomasz Chlebowski, Jan Rytkiewicz, Roman Stefański, Wojciech Cesarski, Renata Majewska, Jan Cywiński; z zagranicy: Seweryn Blumsztajn, Joanna Stasińska-Weschler, Marek Michalski, Irena Lasota. Z okazji ukazania się nr. 100 (z 4 X 1984) ujawniono, że autorem artykułów podpisanych ps. Kass i Kassandra był Jacek Kalabiński, prezes warszawskiego oddziału SDP.

Zamieszczano informacje o działalności „S” w konspiracji, oświadczenia TKK (dlatego było uznawane za organ TKK) oraz RKW Mazowsze, wiadomości o represjach, dyskusje nt. polityki opozycji wobec reżimu, wywiady z przywódcami „S” działającymi jawnie, m.in. Lechem Wałęsą, czy w podziemiu Zbigniewem Bujakiem, Władysławem Frasyniukiem oraz m.in. ze Zbigniewem Brzezińskim, Jerzym Giedroyciem, Natalią Gorbaniewską, Czesławem Miłoszem, Tadeuszem Konwickim, Stefanem Kisielewskim, Kurtem Vonegutem, Jane Fondą. W stanie wojennym publikowano także krótkie opowiadania Marka Nowakowskiego.

Po ukazaniu się ostatniego nr. zespół zaangażował się w tworzenie „Gazety Wyborczej”.

Kolportowano w całym kraju.

Jarosław Szarek