„U Nas” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„U Nas”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Polar”, wydawane we Wrocławiu 28 V 1982 – X 1990.

Ukazało się 131 nr. (oraz nr. specjalne) o obj. 2-8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie, powielaczu i sitodruku w nakładzie 300-300 egz.; wychodziło nieregularnie, od nr. 66 (z 1985) dwutygodnik, od nr. 86 (z 1986) miesięcznik.

W składzie redakcji: Przemysław Bogusławski, Jolanta Gawarecka, Łazarz Literat, Czesław Wnuczek i Krzysztof Zadrożny.

Publikowano teksty dot. wydarzeń w przedsiębiorstwie; komentowano poczynania dyrekcji, zmiany na najwyższych stanowiskach, także sposób funkcjonowania kierownictwa zakładu, informowano o bieżących sprawach związku, przypominano o rocznicach. Pisano również o problemach działającego przy Polarze Klubu Sportowego. Poruszano też polityczne: np. ogłaszano listy osób zatrzymanych przed świętem 1 maja (nr 25/1983) oraz żądano zwolnienia z więzienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej (nr 24/1983); opisywano zakładowy bal sylwestrowy, w czasie którego doszło do manifestowania poparcia dla „S”, informowano o działalności Władysława Frasyniuka i o dalszych perspektywach „S” wiosną 1988. W odredakcyjnym tekście namawiano czytelników i sympatyków do manifestacji „wierności ideałom Sierpnia” (nr. 32, 33 z 1983), polegającej na bojkocie 31 VIII 1983 komunikacji miejskiej i sformowaniu pochodu z osób wychodzących z pracy. Z okazji wydania nr. 50 (z 1984) przygotowano odświętną szatę graficzną. W nr. 122 zamieszczono „Oświadczenie o wznowieniu jawnej działalności przez Zakładową Organizację NSZZ „Solidarność” w ZZSD Polar”.

Kolportowano we Wrocławskich Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Polar.

Joanna Hytrek-Hryciuk