„Vade Mecum” (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Vade Mecum”, pismo grupy niepodległościowej Porozumienie Wrocław–Kraków, wydawane w Krakowie XI 1988 – IX 1993, założone w proteście przeciw przygotowaniom do Okrągłego Stołu przez osoby związane z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu i Krakowie (nie podlegało bezpośrednio organizacji – w nagłówku: „Grupa współpracuje z Organizacją Solidarność Walcząca”); motto: Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami (Cyprian Kamil Norwid).

Ukazały się 33 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 lub A5, drukowane na powielaczu białkowym (2 pierwsze numery) i offsecie w nakładzie 1,5-3 tys. egz.

W składzie zespołu (redakcja i druk): Aurelia i Jerzy Lemańscy, Władysława Morawiecka (Wrocław), Piotr Hlebowicz (Zagórzany k. Gdowa) oraz Stanisław Szelc; druk w drukarni Wilno im. gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka w Zagórzanach (dla zmylenia w stopce nr. 1 i 2 napisano: Drukarnia WORZIANY im. Łupaszki); od nr. 3 w Drukarni im. C.K. Norwida (od 1989 kilkaset egz. dodrukowywano we Wrocławiu).

Kolportowano głównie na Dolnym Śląsku oraz na południu Polski.

Piotr Hlebowicz