„Właściwy Tor” (Szczecin)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Właściwy Tor”, podtytuł „Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Kolejarzy Pomorskiego OKP”.

Z propozycją wydawania własnego tygodnika poświęconego pracy na kolei wystąpił Henryk Jarząbek. Sygnalny numer w nakładzie 220 egz. wydany w II 1981 opracował Jan Tarnowski. Nr 1 datowany 6 III 1981 zredagował Henryk Jarząbek. Nr. 2-5 redagowali Jarząbek i Tarnowski. Od nr. 6 do redakcji dołączył Ewaryst Waligórski, następnie Eugeniusz Wachowski, Waldemar Zuzankiewicz. Po odejściu do Zarządu Regionu Ewarysta Waligórskiego i Jana Tarnowskiego do redakcji dołączyli Ryszard Bogacz i Roman Rumiński. Nakład wynosił 1500 egz.

„Właściwy Tor” był typowym pismem informacyjno-związkowym i służył wymianie informacji pomiędzy władzami kolejarskiej „S” i jej członkami w terenie.

Po 13 XII 1981 ukazały się dwa numery zachowujące szatę graficzną, ale nie jest znany wydawca ani nakład. Od reaktywowania „S” wychodzi nieregularnie.

Jan Tarnowski