„Warianty” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Warianty”, pismo Autonomicznych Związków Zawodowych, wydawane nieregularnie 30 XI 1984 – III/IV 1988 w Warszawie.

Ukazały się 34 nr. drukowane na powielaczu.

Publikowano informacje na temat sytuacji społecznej w kraju, reakcje na rozporządzenia rządu dotyczące ludzi pracy, wybory do Sejmu PRL, komentarze do tzw. reformy gospodarczej. Publikowano listy otwarte przedstawicieli związków autonomicznych, branżowych, ZNP i „S”, apele o uwolnienie więźniów politycznych, wezwania do bojkotu wyborów do Sejmu.

Anna Grażyna Kister