„Wiadomości Katowickie”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wiadomości Katowickie”, pismo wydawane 7 IV – 11 XII 1981 w Katowicach przez ZR MKZ „S”.

Ukazały się 183 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5, drukowane na offsecie (nakład nieustalony); wychodziło 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty; nr. 49, 54, 60, 66 – wydania tygodniowe (sobotnio-niedzielne) o obj. 8 s. w formacie A4.

W składzie redakcji: Andrzej Czuma (redaktor naczelny), Anna Hebrowska, Leszek Duszyński, Tadeusz Żuczkiewicz, Czesław Świerczyński, Bogdan Hadyna (od nr. 58 z 25 VI 1981), Jerzy Bednarczyk (prowadzący dział kontaktów z czytelnikami, od nr. 63 z 1 VII 1981), Kazimierz Zembala (redaktor techniczny, od nr. 84 z 25 VII 1981), Stanisław Kruszyński (od nr. 95 z 6 VIII 1981), Andrzej Rozpłochowski (od nr. 107 z 26 VIII 1981), Mieczysław Szwed (dział łączności z czytelnikami, od nr. 115 z 8 IX 1981) oraz (od nr. 144 z 19 X 1981) Janusz Płaza i Artur Skrabski); adres redakcji: Katowice, ul. Stelmacha 17.

Zamieszczano serwis Biura Informacji Prasowej „S”, uchwały i oświadczenia KKP, wiadomości z regionu i teksty publicystyczne.

Kolportowane w KZ zarejestrowanych w MKZ Katowice.

Barbara Gaweł