„Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» przy Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» przy Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte”, czasopismo wydawane w Gdańsku 1980 – 4 XII 1981 przez Komitet Założycielski (od nr. 31/32/33 z 30 I 1981 KZ) „S” w Stoczni Północnej.

Ukazały się 72 nr. o obj. 8-32 s. w formacie A5, drukowane na offsecie, nakład nieustalony; pismo o numeracji ciągłej, wychodziło nieregularnie. Od nr. 9/34 z 6 II 1981 wydawane jako druk wewnątrzzwiązkowy.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stefan Dydycz, Mieczysław Czapski, Stanisław Komorski, Jerzy Rubaszko, Bogusław Gołąb, Bronisław Kruczkowski, Tadeusz Tanona (od nr. 13 z 25 XI 1980), Bogusław Olszonowski (od nr. 37/62 z 4 IX 1981), Adam Drąg (od nr. 40/63 z 17 X 1981). Najwięcej artykułów sygnowali S. Komorski, B. Kruczkowski i B. Olszonowski.

Ukazał się nr specjalny poświęcony kryzysowi bydgoskiemu, bez numeracji i datowania (i.e. 45/70).

Kolportowano na terenie zakładu.

Kontynuacją czasopisma były „Wiadomości NSZZ «Solidarność» w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte”, ukazujące się od 13 IX 1982.

Wojciech Turek