„Wiadomości Solidarności” (Dąbrowa Górnicza)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wiadomości Solidarności”, pismo wydawane przez KZ „S” w Hucie Katowice 27 I – 11 XII 1981.

Ukazało się 505 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4.

W składzie redakcji: Jacek Cieślicki, we współpracy z: Ireneuszem Gajosem, K. Żbikiem, Zofią Tokarczyk, Hanną Janiak, Erną Meszek-Bucharz i Danutą Polańską; druk: na Wydz. Poligrafii HK.

Zamieszczano informacje na temat działalności „S", sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, komunikaty i oświadczenia KK, ZR Śląsko-Dąbrowskiego oraz poszczególnych KZ. Wykorzystywano m.in. informacje Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze, regionalnych i krajowych wydawnictw związkowych oraz innych MKZ.

Robert Dyja