„Wiadomości Związkowe”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wiadomości Związkowe”, początkowo ukazywały się pn. „Komunikaty NZSZZ «Solidarność» FSC Starachowice”, pismo wydawane przez „S” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 10 XI 1980 – 2 XII 1981 (po podpisaniu porozumienia pomiędzy TKZ „S” a dyrekcją FSC w Starachowicach).

Ukazały się 33 nr. (6 nr. pt. „Komunikaty”) o obj. 4–12 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu maszynowym w drukarni Ośrodka Badawczo Rozwojowego FSC w nakładzie 500–2000 egz.; wychodziło nieregularnie (w I 1981 pojawiła się próba cenzury ze strony dyrekcji FSC, co spowodowało, że pismo ukazało się w wydaniu specjalnym „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego” z 26 I 1981, wznowione po 2 tyg. z tytułem „Wiadomości Związkowe”). Wydano też 2 dodatki specjalne, m.in. „Łany Świętokrzyskie” zawierające informacje związane z „S” RI.

W składzie redakcji m.in.: Jacek Sadowski (redaktor naczelny), Edward Dajewski, Jerzy Głowacki, Dariusz Kusiak, Andrzej Kapturkiewicz, Tomasz Majchrzyk, Krzysztof Muzyka.

Publikowano teksty dotyczące problemów związkowych, informacje ogólnopolskie, regionalne i wewnątrzzakładowe, artykuły publicystyczne, listy do redakcji, rysunki satyryczne i reportaże.

W nr. podawano informację: użytku wewnętrznego. Kolportowano na terenie FSC; dzięki pracownikom pismo docierało też do okolicznych miejscowości.

Maria Siuda