„Wieści Obozowe”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wieści Obozowe”, pismo poświęcone sytuacji w krajach obozu komunistycznego, wydawane nieregularnie II 1984 – 1985, w nakładzie 500 egz., drukowane techniką sitodruku.

W składzie zespołu: Bronisław Pastuszewski (redaktor naczelny).

Zamieszczano publicystykę, informacje dotyczące krajów socjalistycznych pochodzące z nasłuchu niezależnych rozgłośni i z innych pism podziemnych, także analizy politologiczne.

Stefan Pastuszewski