„Wolant”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wolant”, pismo Koła Oporu Społecznego w Chełmie wydawane IV-VI 1982; motto: Pamiętaj. Nie jesteś już niewolnikiem. Nie wolno ci być niewolnikiem. – Jan Paweł II.

Ukazały się prawdopodobnie 4 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, nakład ok. 500 egz. drukowanych na powielaczu przez Antykomunistyczną Oficynę Wydawniczą im. Radia Wolna Europa.

W składzie zespołu m.in.: Andrzej Białkowski, Jacek Nowaczek, Andrzej Kostrzewski, Anna Gałan, Jerzy Mazurkiewicz, Andrzej Kozłowski.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w Chełmie i regionie (np. akcjach ulotkowych, represjach), przedruki z innych wydawnictw podziemnych (m.in. artykuł z „KOS” o tworzeniu Kół Oporu Społecznego), rysunki satyryczne.

Małgorzata Choma-Jusińska