„Wolny Strzelec” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wolny Strzelec”, pismo Inicjatywy Walki Czynnej, wydawane we Wrocławiu 1988-1989; motto: Bierność i pokora nie uchronią Polaków od żadnego bezprawia, przeciwnie, będą tego bezprawia najsilniejszym w oczach wroga usprawiedliwieniem (z Odezwy Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych).

W 1988 ukazały się 2 nr. o obj. 4 s., drukowane na powielaczu. Ponadto w 1988 i 1989 wyszły 4 nr. ulotkowe, prawdopodobnie w nakładzie kilku tys. egz.

Publikowano teksty o charakterze antykomunistycznym, wzywające do obalenia ustroju przez strajki, demonstracje i czynny opór.

Kolportowano w czasie demonstracji i happeningów.

Artur Adamski