„Wrocławski Student”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wrocławski Student”, podtytuł: „Miesięcznik społeczno-kulturalny”, pismo wydawane V 1987 – 26 V 1989 we Wrocławiu; w stopce redakcyjnej do nr. 7 jako wydawcę podawano Wydawnictwo Kursywa oraz informację: „drukowali studenci wrocławscy”.

Ukazało się 10 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 2-6 tys. egz.; miesięcznik, od nr. 5 wychodziło nieregularnie.

Artykuły podpisywano imionami i nazwiskami autorów, podawano adres jednego z twórców pisma – Tomasza Szaynoka.

Próbowano wykorzystać istniejące od jesieni 1986 tendencje odwilżowe, których następstwem były jawne inicjatywy polityczne, społeczne, środowiskowe i wydawnicze; podkreślano też tradycyjną autonomiczność europejskich uniwersytetów, publikowano artykuły wskazujące na związek polskich uczelni z tą tradycją; zamieszczano rysunki i komiksy satyryczne, wywiady, utwory literackie.

Artur Adamski