„Wyzwolenie” (Katowice)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Wyzwolenie”, pismo wydawane II 1982 – 19 V 1983 w Katowicach; podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Ukazało się 7 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 800-900 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Marian Machura (student UŚ), Eugeniusz Gatnar (student Akademii Ekonomicznej) – założyciele pisma, Jan Jurkiewicz (po wyjściu z internowania od jesieni 1982); autorzy tekstów m.in. E. Gatnar, J. Jurkiewicz, Marian Majcher, Andrzej Sobolewski; druk m.in. Czesław Ciupiński i Tomasz Iwicki (studenci UŚ), Henryk Grymel (organizował matryce, papier i farbę od MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego).

Zamieszczało głównie informacje z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni śląskich, listy internowanych, również informacje z kraju. Część komunikatów była sygnowana przez nieistniejącą strukturę o nazwie Akademicki Komitet Oporu.

W V 1983 podczas rutynowej kontroli samochodu zostali zatrzymani J. Jurkiewicz i C. Ciupiński z większością nakładu 7 nr. „W”. Obydwaj zostali pobici, C. Ciupińskiego aresztowano (zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii), J. Jurkiewicz wskutek pobicia trafił do szpitala MSW.

Adam Jawor