„Zakazane Wiadomości Historyczne”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Zakazane Wiadomości Historyczne”, pismo wydawane we Wrocławiu przez Agencję Wydawniczą Solidarności Walczącej 1984-1985; motto: Wolni i Solidarni.

Ukazały się 4 nr. o obj. 10 s. w nakładzie ok. 3 tys. egz.; miesięcznik.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach historycznych, przeinaczanych lub przemilczanych w szkolnych programach nauczania.

Kolportowano bezpłatnie wśród uczniów szkół średnich oraz sprzedawane.

Artur Adamski