„Zew” (Nysa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Zew”, podtytuł „Pismo nyskiej młodzieży niepodległościowej”, w winiecie motto zaczerpnięte z Giaura G. Byrona: „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”. Pismo nyskiej młodzieżowej grupy niepodległościowej kierowanej przez Jacka Sanockiego.

W 1985 ukazał się 1 nr o obj. 4 s. w formacie A4, nakład 500 egz., druk na matrycach białkowych przygotowanych przez Krystynę Lasotę.

W redakcji: J. Sanocki, Dariusz Gawłowski, Wojciech Podhajecki. Pismo wydrukowano w mieszkaniu państwa Missów (Nysa).

Kolportowane w szkołach średnich w Nysie i Otmuchowie przez członków grupy oraz Macieja Matysowa.

Błażej Kupski