Adam Śnieżek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Śnieżek, ur. 25 II 1951 w Orzechówce k. Brzozowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1974).

1974-1989 informatyk programista w WSK PZL Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel, następnie członek Prezydium KZ w WSK PZL.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 29 IV 1982. 1982-1989 działacz tajnych struktur „S” w WSK PZL, członek RKW w Rzeszowie. W 1983 objęty postępowaniem karnym w związku z wydawaniem podziemnego pisma „Łącznik” i innych czasopism, dochodzenie umorzono na mocy amnestii z 21 VII 1983. Współorganizator kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych (we współpracy m.in. z Krzysztofem Rumińskim i Gabrielą Rybacką w Warszawie).

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w WSK PZL; delegat na II WZD Regionu Rzeszów, 1992-1998 przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK. Od 1996 w AWS, 1996-2000 członek Rady Regionalnej, 1997-2001 poseł RP z listy AWS, od 1997 w RS AWS, 1998-1999 przewodniczący Zarządu Regionalnego RS AWS w Rzeszowie, 1999-2004 członek Rady Politycznej i Zarządu Krajowego RS AWS. 1997-1999 członek Zarządu Komitetu Budowy Pomnika–Instytutu Jana Pawła II w Rzeszowie. 2002-2003 pracownik Urzędu Marszałkowskiego; od 2003 ponownie w WSK PZL Rzeszów, specjalista ds. pracowniczych; 2006-2008 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy PiS, 2008-2011 poseł RP z listy PiS.

12 XII 1970 – 9 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; 15 I 1980 – 14 VIII 1982 przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Wódz; 2 VI 1980 – 8 IV 1981 przez Wydz. III-A KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Płaca; 11 X 1980 – 24 III 1984 przez Dep. III-A MSW w ramach SO krypt. Azymut; 31 VII 1981 – 2 VII 1982 przez Wydz. III-A KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Wiodący; 31 I – 16 X 1982 przez Wydz. III-A KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Styczeń 82; 24 V 1983 – 22 IX 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Biały/Koperta; 31 I 1985 – 23 I 1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

Michał Stręk