Adam Żabicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Żabicki, ur. 24 III 1947 w Rajcu k. Radomia. W 1978 ukończył Technikum Mechaniczne przy Hucie Zabrze.

1961-1982 pracownik Huty Zabrze.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej „S” w zakładzie pracy.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, członek TKZ „S” w Hucie Zabrze. Od II 1982 współpracownik redakcji i kolporter pisma Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu „Bibuła”. W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia Katowicach, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, zwolniony 11 XII 1982; zwolniony z pracy. 20 XII 1982 aresztowany za kolportaż ulotek, umieszczony w AŚ w Katowicach, 13 II 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, zwolniony z aresztu. 1983-1989 kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Pyskowic, Gliwic i Będzina. 1983-1984 pracownik firmy polonijnej Stol-Mar, 1984-1986 prywatnego zakładu kotlarskiego w Gliwicach, w 1986 zakładu ślusarsko-mechanicznego tamże. Od 1987 własna działalność gospodarcza (usługowo-produkcyjna).

1999-2001 w RS AWS.

Od 26 V 1982 rozpracowywany przez p. V MUSW w Zabrzu w ramach SOS krypt. Dziennikarz.

?