Adam Bednarczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Bednarczyk, ur. 22 X 1965 w Krakowie.

W 1981 jako uczeń szkoły średniej współpracownik NZS-u Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczestnik kolportażu ulotek i akcji małego sabotażu. 1983-1985 członek Młodzieżowego Ruch Oporu w Krakowie, odpowiedzialny za organizację manifestacji, współpracownik m.in. Roberta Kubicza ps. Kuba (jeden z trzech założycieli krakowskiej FMW) oraz Jana Kaima. X 1985 – 1990 członek krakowskiej Federacji Młodzieży Walczącej (ps. Adaś), współorganizator i uczestnik manifestacji patriotycznych w Krakowie i innych miastach, m.in. w Częstochowie i Nowym Sączu, organizator druku i drukarz małopolskich pism „ABC”, „BMW”, „Pancernik Potiomkin” (pisemko satyryczne) oraz szkolnych pism FMW z Krakowa i okolicznych miejscowości („Piątka Czaczaracza”, „Dwójka”, „11”, „Dwunastka”, „Przerywnik” i in.), uczestnik akcji małego sabotażu, plakatowych i ulotkowych oraz Mszy Świętych za Ojczyznę. Od 1988 członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW. W FMW współpracował m.in. z Izabelą Ajdanovic, Katarzyną Kubisiowską (V LO w Krakowie), Barbarą Nyk (XI LO), Józefem Starostą ps. Justyna (FMW Niepołomice), Wojciechem Jackowskim ps. Beton, Aleksandrem Kopaczem ps. Andrzej, Marcinem Krzyżańskim, R. Kubiczem, Grzegorzem Lipcem, Jarosławem Niźańskim ps. Mojżesz, Wojciechem Polaczkiem ps. Dłuto, Bogdanem Rymanowskim ps. Karol. 1985-1989 współpracownik Solidarności Walczącej (współpraca m.in. z Markiem Biesiadą i Krzysztofem Ochelem). Podczas strajków IV-V 1988 uczestnik akcji informacyjnych o sytuacji w Hucie im. Lenina i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. W VI 1989 uczestnik głodówki pod pomnikiem Adama Mickiewicza w proteście przeciwko stłumieniu przez wadze chińskie manifestacji na Placu Niebiańskiego Spokoju.

W 1990 członek Bloku Prawicy Niepodległościowej Kontra. 1990-1992 delegat Partii Wolności. 1993-1997 członek Ligi Republikańskiej.

Autor wielu artykułów nt. wojny w Jugosławii m.in. w „Czasie Krakowskim”, „Depeszach”, „Dzienniku Polskim”, „Komandosie” oraz książki na ten temat Dobij mnie Europo (Kraków 1997).

Jarosław Podsiadło