Adam Cymborski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Cymborski, ur. 9 I 1967 w Warszawie. Ukończył LO dla Pracujących im. Leopolda Staffa tamże (1991).

1983-1986 współzałożyciel Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Mysiadle k. Warszawy, w III 1984 organizator wyjazdów młodzieży wspierającej strajk w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina. 1986-1991 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, współzałożyciel warszawskiego oddziału SW, współredaktor, drukarz i współorganizator kolportażu książek oraz pism wydawanych przez SW, m.in. „Alternatywy”, „Wolnego Strzelca” i „Warszawskiego Biuletynu Ulicznego”; 1985-1989 kilkakrotnie zatrzymywany. 1986-1987 pracownik Wytwórni Uszczelek Samochodowych w Łomiankach, 1987-1989 Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 1987-1991 współpracownik MRKS i PPS-Rewolucja Demokratyczna.

Od 1990 właściciel przedsiębiorstwa wielobranżowego Adimex. 1990-1992 w Partii Wolności.

26 IV 1986 – 3 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE; 23 IX 1986 – 3 III 1989 w ramach SOR/KE krypt. Szef.

Tomasz Szostek