Adam Golik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Adam Golik

Adam Golik, ur. 24 XII 1948 w Jasionówce k. Białegostoku. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, Wydz. Budownictwa Lądowego (1971), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, kierunek wycena nieruchomości (2002).

1971-1973 pracownik Augustowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, 1973-1974 Urzędu Miasta i Gminy w Sejnach, 1974-1977 z-ca kierownika Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej Budownictwa Zakład Prefabrykacji w Kętrzynie, 1977-1984 kierownik linii produkcyjnej i montażu, następnie projektant w Zakładzie Produkcji Przemysłowej Elbląskiego Kombinatu Budowlanego (znanym jako Fabryka Domów).

W VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w EKB, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ w EKB, oddelegowany do pracy związkowej na stanowisko sekretarza KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, współautor programu WZD; od X 1980 sekretarz Regionalnej Komisji Budownictwa „S”, IX-X 1980 uczestnik negocjacji Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy KKP „S” z komisją ministerialną ws. warunków pracy i płacy w budownictwie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie, 9 XII 1982 zwolniony. 1983-1984 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany w WUSW w Elblągu. 1984-1989 współpracownik Komisji Charytatywnej Diecezji Warmińskiej przy kościele św. Pawła w Elblągu. 1984-1985 współwłaściciel sklepu, 1985-1998 kierownik budowy kościoła w parafii św. Alberta w Elblągu.

1990-1994 w KLD, współzałożyciel oddziału w Elblągu, 1994-2001 w UW, w 2001 współzałożyciel, do 2003 działacz PO w Elblągu. 1998-1999 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego tamże, 1999-2002 ponownie kierownik budowy kościoła w parafii św. Alberta w Elblągu, od 2002 na rencie, od 2004 zatrudniony na pół etatu w prywatnych przedsiębiorstwach budowlanych w Elblągu, od 2009 na emeryturze. Od 1997 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria w Olsztynie, od 2003 Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Uhonorowany Krzyżem Semper Fidelis (2000).

Od X 1979 rozpracowywany w ramach SO krypt. Kwatera; VIII 1980 – II 1981 w ramach SOS/SOR krypt. Konsolidacja; XI 1981 – VI 1985 w ramach KE krypt. Sekretarz; VI 1982 – I 1989 objęty zakazem wyjazdu do wszystkich krajów świata.

Zbigniew Pąsik