Adam Jan Krupa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Jan Krupa, ur. 14 V 1953 w Starachowicach. Wykształcenie średnie.

1969-1978 ślusarz w FSC w Starachowicach, w VI 1976 zwolniony za udział w strajku, po odwołaniu w zakładzie przywrócony do pracy. 1978-1979 w Zakładach Metalowych Predom-Mesko w Skarżysku-Kamiennej, 1979-1998 ponownie w FSC Starachowice. 1970-1979 zawodnik piłkarskich klubów sportowych: SKS Star Starachowice, WKS Czarni Radom, ZKS Granat Skarżysko-Kamiennej.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Komisji Fabrycznej, delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego.

1981-1989 działacz podziemnej struktury miejskiej „S”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „CDN-u”); w 1982 drukarz ulotek, uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł, współorganizator Mszy za Ojczyznę, pomocy dla internowanych. XI 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, zwolniony w II 1983. 1986-1988 uczestnik spotkań RKW „S”. IX 1988 – VI 1989 członek Tymczasowej KZ, skazany przez kolegium ds. wykroczeń.

IV 1989 – 1991 członek KO w Starachowicach; 1989-1995 wiceprzewodniczący KZ, 1989-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego. 1990-2002 i od 2006 radny Miasta Starachowice; 1990-1992 członek Zarządu SKS STA Starachowice; 1998-2000 w RS AWS, przewodniczący w Starachowicach; 1998-2002 przewodniczący Delegatury „S” tamże. 2002-2003 wiceprzewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, od 2007 z-ca dyr. w Domu Pomocy Społecznej, od IV 2008 członek założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 tamże. W 2004 absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydz. Zarządzania i Administracji.

Odznaczony srebrnym medalem Rady Ochrony Walk i Męczeństwa (2005).

1980 – 19 III 1985 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Starachowicach w ramach SOS; od 12 VI 1985 przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach SOS krypt. P-3.

Paweł Perchel