Adam Kantor

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Kantor, ur. 31 VII 1931 w Głowaczowej k. Dębicy. Ukończył Technikum Rachunkowości Rolnej w Ropczycach (1972).

Od 1945 aktywny przeciwnik władz komunistycznych, 1948-1949 organizator i dowódca Armii Kresów, w 1949 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 20 lat więzienia, osadzony w ZK w Rawiczu, Jaworznie, Koronowie; zwolniony w 1954. 1947-1949 pracownik PKP Dębica, 1955-1972 Państwowych Gospodarstw Rolnych, 1972-1995 Państwowego Funduszu Ziemi, następnie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.

We IX 1980 przewodniczący strajku w Zakładzie Rolnym Horyniec, od IX 1980 członek „S”, przewodniczący KZ w rzeszowskim PFZ; w 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Przemyska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony w IV 1982. Po wyjściu kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Odnowa” i „Serwis Informacyjny”. Od 1987 członek KIK w Lubaczowie.

1989-1998 ponownie przewodniczący KZ. 1989-1995 delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, 1990-1995 delegat na KZD. 1992-1995 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w Straszęcinie, przewodniczący Oddziału Lubaczów przy ZR Ziemia Przemyska. Od 1996 delegat do Sekcji Rolnictwa oraz pełnomocnik Rady Sekretariatu KK ds. kontaktu z Terenowym Oddziałem AWRSP w Rzeszowie. Od 1998 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” przy Oddziale Lubaczów ZR Ziemia Przemyska. Od 1991 przewodniczący Zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów. 1992-2002 przewodniczący Rady Fundacji im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej. 1998-2002 w RS AWS. Od 1995 na emeryturze.

12 XI 1985 – 19 X 1989 rozpracowywany przez p. IV RUSW w Lubaczowie w ramach KE krypt. Akowiec.

?