Adam Matuszczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Matuszczak, ur. 19 IV 1941 w Rzeszowie, zm. 20 XI 1995 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydział Mechaniczny (1966).

1958-1960 i 1966-1991 pracownik WSK PZL Rzeszów.

VIII/IX 1980 uczestnik strajku w WSK PZL, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego. Od III 1981 zaangażowany w tworzenie Sieci Wiodących Zakładów Pracy.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 19 II 1982. 1982-1989 przewodniczący TKZ w WSK PZL Rzeszów, współpracownik rzeszowskiej RKW. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Jesienią 1988 zgłosił jawną działalność KZ w WSK PZL.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w WSK PZL, delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego. W 1989 członek KO w Rzeszowie. 1989-1991 poseł na Sejm X kadencji z listy KO, członek sejmowych komisji Obrony Narodowej oraz Systemu Gospodarczego i Polityki Przemysłowej, członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. 1991-1993 poseł RP z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, członek sejmowych komisji Obrony Narodowej oraz Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W 1993 współzałożyciel BBWR w Rzeszowie. 1994-1995 radny Miasta Rzeszów.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

Do 29 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Łysy; do 24 VII 1989 w ramach SOS krypt. Powrót.

Michał Stręk