Adam Mikołaj Kogut

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Mikołaj Kogut, ur. 15 VIII 1934 w Bolechowie, d. woj. stanisławowskie (obecnie Ukraina), zm. 15 IX 2003 w Kielcach. Wykształcenie średnie.

1974-1998 zatrudniony w Zakładzie Przemysłowo-Wapienniczym Trzuskawica w Sitkówce k. Kielc.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący KZ w ZPW Trzuskawica, delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach i w Nowym Łupkowie (w VI 1982 uczestnik 9-dniowej głodówki), zwolniony w VII 1982. Po powrocie do pracy odwołany ze stanowiska kierowniczego. Od 1982 organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych.

1989-1998 przewodniczący KZ w ZPW Trzuskawica, w 1989 inicjator powołania Krajowej Sekcji Branżowej Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1990-1998 przewodniczący; 1992-1995 delegat na kolejne WZD, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1992-2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy nr 2 w Kielcach. Od 1998 na emeryturze.

1984 – 12 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach; od 5 IV 1989 w ramach SOS krypt. Figurant.

?