Adam Myrda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Myrda, ur. 24 XII 1951 w Głuchołazach. Ukończył Technikum Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie (1972).

Od 1972 pracownik Zakładu Budowy Kopalń (obecnie Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń SA) w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZBK w Lubinie, od IX 1980 w „S”; członek KZ.

13-16 XII 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku w szybie Rudna Główna w Zakładach Górniczych Rudna; od 1982 członek TKZ w ZBK, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy; 16 VIII 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy, następnie we Wrocławiu, tam uczestnik 11-dniowej głodówki protestacyjnej, w XI 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

1989-1992 wiceprzewodniczący KZ w ZBK, od 1992 przewodniczący KZ w Rebeka SA, 1989-1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1990 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, 1990-2002 członek ZR, 1998-2002 delegat na kolejne KZD. Od 1998 członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Powiatu Lubińskiego Lubin 2006. 1998-2002 w RS AWS, radny Powiatu Lubińskiego.

Do 25 XI 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Smarownik.

?