Adam Nikodem

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Nikodem, ur. 4 VII 1946 w Mysłowicach. Absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (1965).

1968-1976 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Energomontażowym Przemysłu Węglowego w Chorzowie, 1976-1983 w Kombinacie Budowlanym w Chorzowie.

Od jesieni 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter i drukarz (w swoim mieszkaniu) książek wydawnictw niezależnych, pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, oraz kartek świątecznych i znaczków „S”; 1982-1989 prowadził w mieszkaniu bibliotekę wydawnictw niezależnych, uczestnik akcji plakatowych w Chorzowie i Bytomiu. 12 XI 1983 aresztowany (podczas przeszukania mieszkania skonfiskowano nielegalne wydawnictwa), umieszczony w AŚ w Bytomiu, areszcie WUSW w Katowicach i AŚ tamże, zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy i pozbawiony możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. 1984-1988 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Katowicach Odział w Bytomiu, 1988-1990 Termoizolacji Zabrze.

1990-1992 wykonywał prace dorywcze, od 1992 specjalista ds. inwestycji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej (od 1993 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne).

1983 – 25 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Walentyna; 1987 – 30 VI 1989 przez p. III MUSW w Bytomiu w ramach SOS krypt. Dyzma.

Anna Cichecka