Adam Oberc

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Adam Oberc, ur. 22 V 1952 w Krośnie. Ukończył ZSZ tamże.

Od początku l. 70. ślusarz w Fabryce Amortyzatorów Polmo w Krośnie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej, od VIII 1981 KZ w FA Polmo.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku tamże, przewodniczący KS; zwolniony z pracy; 19 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Sanoku, 6 I 1982 skazany na 2 lata więzienia; osadzony w ZK w Hrubieszowie, w IV 1983 zwolniony. Otrzymywał pomoc finansową ze składek zbieranych w fabryce. 1983-1989 konserwator w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie. Od 1983 współpracownik, od 1984 członek RKW „S” Regionu Podkarpacie; 1984-1986 redaktor naczelny (przepisywał też teksty na matryce) nr. 7-22 „Solidarności Podkarpackiej” drukowanej wówczas m.in. w jego domu w Iwoniczu-Zdroju; 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych sprowadzanych z Krakowa i Wrocławia; uczestnik akcji ulotkowych w Krośnie; kilkakrotnie poddawany rewizjom w domu i pracy.

W 1989 przywrócony do pracy w FA Polmo w Krośnie,VIII-X 1989 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”, od X 1989 KZ; od 2006 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „S” w FA Krosno i Delphi Poland SA.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

9 XII 1983 – 12 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Konserwator; 14 III 1986-1989 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

Stanisław Fryc