Adam Pawluś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Pawluś, ur. 20 V 1955 w Jaśle. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1980).

1980-1982 referent prawny w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska w Krośnie, Zakład Handlu w Jaśle, 1983-1984 pracownik fizyczny na stacji PKP w Jaśle, 1984-1988 referent prawny w Przedsiębiorstwie Związkowym Solgam w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Produkcji Prefabrykatów i Robót Instalacyjnych w Jaśle, 1988-1989 w RSP w Lidzbarku i Bednarce.

Od X 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Zakładzie Handlu WZSR Samopomoc Chłopska, która wchodziła w skład MKZ w Jaśle; autor przegłosowanego 28 II 1981 wniosku o przemianowanie MKZ na Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą w Jaśle; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Krakowie i Tarnowie. W XI i XII 1981 doradca rolników z „S” RI podczas strajku chłopskiego w Brzostku.

W II 1982 po napisaniu i rozkolportowaniu komunikatu wzywającego do strajku generalnego zatrzymany, skazany wyrokiem Sądu Wojskowego na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa i Hrubieszowie, po zwolnieniu na mocy amnestii utrzymywał się z pracy w gospodarstwie rodzinnym w Przysiekach; działacz struktur podziemnych „S” w Jaśle i woj. krośnieńskim, kolporter wydawanego przez Komisję Koordynacyjną „S” Biuletynu Informacyjnego; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, przedstawiciel ogólnopolskich struktur Solidarności Rzeczypospolitej i Polskiej Partii Niepodległościowej w regionie jasielskim, organizator jej skrzynek w Krakowie i Warszawie. Organizator umieszczenia na ścianie kaplicy gimnazjalnej kościoła św. Stanisława tablic pamiątkowych: w 1987 poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, w 1988 Józefowi Piłsudskiemu; od 1987 członek Komisji Interwencji i Samorządności „S” Podkarpacia.

Od 1989 w USA; działacz Komitetu Akcja Polska. Od 1998 w Polsce; w 1998 dyr. Wydz. Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego i dyr. generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 1999-2002 dyr. Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie; od 2006 członek Zarządu Powiatu Starostwa w Jaśle.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

31 XII 1981 – 25 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Plakat; 23 II 1982 – 6 IV 1984 akta operacyjno-śledcze prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Krośnie; 23 I 1986 – 27 X 1989 rozpracowywany przez Pion V RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Referent.

Stanisław Fryc