Adam Urbańczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Urbańczyk, ur. 1 XII 1956 w Oświęcimiu. Absolwent Technikum Chemicznego w Oświęcimiu (1976); 1976-1978 podczas zasadniczej służby wojskowej w Katowicach-Pyrzowicach ukończył Szkołę Mechaników Lotnictwa w Oleśnicy.

1976-1982 zatrudniony w KWK Piast w Tychach-Bieruniu. 1972-1976 w ZMS. 1976-1980 członek ZZ Górników. 1979-1982 studia w systemie wieczorowym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Piast. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” na Oddziale Łączności; od X 1980 członek KZ; od IV 1981 członek Prezydium KZ. W 1981 kolporter prasy niezależnej, m.in. „Tygodnika Solidarność”, „Wolnego Związkowca”, gazet studenckich i innych wśród górników KWK Piast.

13 XII 1981 zatrzymany w kopalni, przewieziony do KM MO w Tychach; w nocy zwolniony. 14-28 XII 1981 jeden z przywódców strajku w KWK Piast, uczestnik strajku na poziomie 650. 28 XII 1981 po wyjeździe na powierzchnię udał się do ambulatorium, ostrzeżony przez lekarza o możliwości zatrzymania został odwieziony do domu karetką pogotowia, 7 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. 4 I 1982 po powrocie do pracy otrzymał zwolnienie dyscyplinarne. Zatrzymany, przewieziony do KM MO w Oświęcimiu, następnego dnia do KM MO w Tychach, po przesłuchaniu przewieziony do KW MO w Katowicach. 6 I 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Katowicach. 12 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z braku dowodów uniewinnił go od zarzutu kierowania strajkiem oraz umorzył postępowanie karne. Tego samego dnia po powrocie do domu ponownie zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Po podpisaniu zgody na wyjazd za granicę na stałe, w VIII 1982 zwolniony z internowania. Do X 1982 bez pracy, oskarżany o uchylanie się od obowiązku pracy. X 1982 – IV 1983 ponownie tymczasowo zatrudniony w KWK Piast. Po zwolnieniu z internowania brał udział w zbiórkach pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych i więzionych. 13 XII 1982 uczestnik marszu milczenia w Oświęcimiu (pl. Wolności) w rocznicę stanu wojennego.

Od IV 1983 z rodziną na emigracji w Niemczech, miesiąc później w USA. 1984-1989 współorganizował zbiórki pieniędzy na pomoc dla Polaków. Aktualnie zatrudniony w Satellite Tool and Machine w South Windsor (CT) na stanowisku kierownika zakładu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Halina Żwirska