Adam Wasilewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Wasilewski, ur. 20 VI 1960 w Korkliwach k. Suwałk. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Niedobczycach (1979).

1979-1988 zatrudniony w KWK Jankowice w Boguszowicach.

Od jesieni 1980 w „S”.

1988-1996 pracownik KWK Morcinek w Kaczycach. 17-24 VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Morcinek, członek KS; 24-28 VIII 1988 po pacyfikacji swojej kopalni kontynuował strajk w KWK Jastrzębie; 28 VIII – 3 IX 1988 w KWK Manifest Lipcowy. Po strajkach zwolniony z pracy, przywrócony po 3 mies. We IX 1988 wiceprzewodniczący jawnej TKZ „S” w KWK Morcinek. 24-26 II 1989 delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” w Ustroniu-Polanie. IX 1988 – 1989 w KPN; 1988-1989 członek redakcji pisma „Szerszeń”; w 1988 4-krotne przeszukanie mieszkania. 11-17 XI 1988 uczestnik demonstracji, następnie głodówki w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W II 1989 uczestnik kongresu KPN w Krakowie.

1990-1991 w PC. 1996-2002 zatrudniony w firmie Alpex w Karwinie w Czechach, 2002-2005 w KWK Krupiński w Suszcu. Od 2005 na rencie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Andrzej Kamiński