Adolf Kaczkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Adolf Kaczkowski, ur. 17 XII 1929 w Malewiczach k. Wilna. Ukończył eksternistycznie SP w szkole przyzakładowej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (1969).

W 1944 wywieziony do Pierwouralska (ZSRS, obecnie Rosja) jako robotnik przymusowy do fabryki broni ciężkiej. 17 XII 1945 złapany po ucieczce z fabryki, aresztowany i osadzony w wiezieniu w Wilejce. 31 XII 1945 skazany przez trybunał wojskowy na 5 lat robót przymusowych, w I 1946 przewieziony do Mołodeczna k. Wilejki, w III 1946 osadzony w Obozie Pracy w Mińsku. W IV 1948 zwolniony i przewieziony do Brześcia (punkt przerzutowy), po dwóch tygodniach do Polski. 1949-1964 zatrudniony w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w Nielepie, następnie w kilku kopalniach śląskich. VIII 1964 – 1983 pracownik KWK Moszczenica.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku; zaangażowany w pomoc internowanym i aresztowanym. 1982-1989 w jego mieszkaniu znajdowała się drukarnia, w której drukowano „Ość” i „RIS” (Regionalny Informator Solidarności); odbywały się tam spotkania działaczy Naszej Grupy (zrzeszenia osób zaangażowanych w druk, kolportaż, zaopatrzenie), do której należeli m.in. Stanisława Krauz, Elżbieta Słoń, Janina Wolnikowska. Uczestnik szkoleń drukarzy z zakresu sitodruku w Warszawie, łącznik między Katowicami, Gliwicami, Jastrzębiem-Zdrojem i Warszawą. Drukarz „Ości” i okazjonalnie „RIS”, kolporter. Od 1983 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Andrzej Kamiński