Agencja Fonograficzna Akcent

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Agencja Fonograficzna Akcent, podziemne wydawnictwo fonograficzne, utworzone 1987 we Wrocławiu w środowisku NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, Duszpasterstwa Akademickiego Dominik i członków rozbitych przez SB w 1984 Młodzieżowych Jednostek Oporu. Inicjatorem i głównym organizatorem AFA był Piotr Buzar.

Działalność Agencji polegała na przygotowywaniu materiału dźwiękowego, nagrywaniu i kolportowaniu kaset magnetofonowych. Początkowo powielanie polegało na żmudnym kopiowaniu. Zysk uzyskany ze sprzedaży umożliwiał rozwój bazy sprzętowej. W związku z niedostępnością czystych kaset na Dolnym Śląsku w celu ich zdobycia wydawcy wielokrotnie przywozili je ze sklepu firmowego zakładów Stilon w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydanych zostało kilkadziesiąt tytułów kaset w nakł. 50-150 egz. z okładkami i załącznikami powielanymi metodą sitodrukową. Wśród nagrań znajdowały się m.in. pieśni Krzysztofa Jakubczaka, Jacka Kaczmarskiego, koncerty Festiwalu Piosenki Prawdziwej i Wrocławskich Spotkań z Piosenką Niezależną. W XI 1989 AFA sporządziła dźwiękową dokumentację Festiwalu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej i wydała kasety z nagraniami koncertów m.in. Karela Kryla i Johana Hutki.

Działalność Agencji wygasła na początku lat dziewięćdziesiątych – jedną z przyczyn było powołanie po ukończeniu studiów w 1989 Piotra Buzara do odbycia rocznej służby wojskowej.

Pomimo nękania przez SB osób związanych z AFA nigdy nie została wykryta ani nie zarekwirowano większej liczby kaset.

Artur Adamski