Aleksander Berger

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aleksander Berger, ur. 15 V 1948 w Swarzędzu k. Poznania. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (1970).

1970-1974 asystent w Zakładzie Prawa Morskiego w Instytucie Morskim w Gdańsku; w 1973 egzamin sędziowski; 1975-1978 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, 1978-1979 adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Kościanie, 1979-1990 w ZA nr 3 w Poznaniu. 1974-1981 członek SD.

Po 13 XII 1981 pełnomocnik internowanych m.in. w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Gołdapi, w 1982 obrońca oskarżonych członków NZS i „S” z Poznania, Piły i Zielonej Góry, w 1983 obrońca w procesach Janusza Pałubickiego oraz studentów z NZS Politechniki Poznańskiej.

W 1989 mąż zaufania prof. Janusza Ziółkowskiego kandydującego z listy KO w wyborach do Senatu. 1989-2004 członek Naczelnej Rady Adwokackiej; 1989-1991 Społecznej Komisji Pojednawczej (z rekomendacji „S” Regionu Wielkopolska) ws. przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodu działalności związkowej, politycznej i religijnej. Od 1990 własna kancelarię adwokacką.

Autor artykułów w miesięczniku „Palestra” oraz Kalendarium Procesów w publikacji dokumentalnej Poznański Czerwiec 1956 (pod redakcją Jarosława Maciejewskiego i Zofii Trojanowicz).

Wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym (2004).

Cyryla Staszewska