Aleksander Gleichgewicht

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aleksander Gleichgewicht, ur. 2 VIII 1953 w Pierwomajsku (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Fizyki (1977).

1976-1977 nauczyciel w V LO we Wrocławiu; 1977–1981 pracownik inżynieryjno-techniczny, asystent w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. 1976-1980 współpracownik KOR, KSS KOR, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR, następnie KSS KOR, „Robotnika”; w XII 1977 współzałożyciel wrocławskiego SKS; w 1978 współzałożyciel niezależnego pisma SKS „Podaj Dalej”; 1979-1980 rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Rewizyjnej „S” w INTiBS PAN; od I 1981 pracownik MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk, redaktor naczelny „Solidarności Dolnośląskiej”, redaktor Radia „S” Wrocław; w III 1981 współzałożyciel Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej we Wrocławiu.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1982 w Grodkowie, od I 1982 w Strzelcach Opolskich, od III 1982 w Nowym Łupkowie, od IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od VI 1982 w Kielcach-Piaskach, zwolniony 4 XII 1982; w I 1983 zwolniony z pracy, do 1984 bez zatrudnienia. 1983-1984 działacz RKS „S” Dolny Śląsk oraz Solidarności Walczącej; współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce, uczestnik akcji zbierania informacji nt. łamania praw człowieka w PRL; od 1983 redaktor naczelny podziemnego pisma „Solidarność Dolnośląska”. W 1983 współzałożyciel Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Wielokrotnie represjonowany.

Od VI 1984 na emigracji w Norwegii. 1984-1986 pracownik Państwowego Nadzoru Środowiska w Oslo. Od 1984 współpracownik Solidaritet Norge–Polen i Przedstawicielstwa SW w Oslo; organizator pomocy dla podziemia i represjonowanych w kraju; 1986–1990 sekretarz ds. informacji Norweskiego Komitetu Helsińskiego w Oslo. W 1991 powrócił do Polski. 1991-1992 ekspert Departamentu Instytucji Europejskich MSZ; 1992-1993 konsultant, następnie po. dyrektor programu Forum Kultury Europy Środkowowschodniej Fundacji Stefana Batorego. 1994-2000 w Norwegii; 1994-1997 tłumacz, dziennikarz, konsultant projektów zw. z Europą Środkowowschodnią; 1997-2000 koordynator projektu w Orkla–Media AS w Oslo. 2001-2003 doradca prezesa i Zarządu w Dolnośląskim Wydawnictwie Prasowym we Wrocławiu; 2004-2005 koordynator projektu w Biurze Prezydenta Wrocławia i Zespole Wspierania Inwestorów Zagranicznych Urzędu Miejskiego tamże; 2005-2006 dyrektor public relations w firmie Linea tamże; 2007-2008 doradca Wojewody Dolnośląskiego; od 2009 koordynator projektu w Wydz. Kultury UM.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Artur Adamski