Aleksander Kopacz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aleksander Kopacz, ur. 13 XII 1966 w Bochni. Absolwent Politechniki Krakowskiej (1992).

1984-1985 działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie; 17 VI 1984 zatrzymany na 48 godz. podczas demonstracji w dniu wyborów do Rad Narodowych, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. X 1985 – VI 1989 działacz FMW, współorganizator akcji malowania haseł na murach i manifestacji w Krakowie-Nowej Hucie, kolportażu młodzieżowej prasy podziemnej, m.in. „ABC Młodych”, „Biuletynu Młodzieży Walczącej”, „Federacyjnego Biuletynu Informacyjnego”, „Indeksu” oraz pism Solidarności Walczącej i KPN; członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW odpowiedzialny za kontakty ze strukturami Regionu Południowo-Wschodniego (m.in. Kraków, Niepołomice, Olkusz, Miechów, Nowy Sącz, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl); w X 1989 przedstawiciel FMW na manifestacji w Pecu na Węgrzech.

W 1990 członek Partii Wolności.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Jarosław Podsiadło