Aleksander Wojciechowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aleksander Wojciechowski, ur. 12 XII 1942 w Lublińcu. Ukończył Państwową Szkołę Górniczą w Chorzowie (1964), technik górnik.

1960-1962 pracownik Państwowego Szpitala dla Nerwowo Chorych w Lublińcu, w 1964 KWK Bytom; 1964-1968 zasadnicza służba wojskowa; 1968-1974 pracownik Zakładów Chemicznych Nitron w Krupskim Młynie k. Lublińca, 1974-1982 Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego Energetyki w Lublińcu.

Od 23 VIII 1980 członek Komitetu Robotniczego w zakładzie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Robotniczego, następnie Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 sekretarz KZ.

14 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie, członek KS. 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Częstochowie, 13 I 1982 skazany na 3 lata więzienia, osadzony w AŚ w Częstochowie, ZK w Raciborzu, Wrocławiu, Strzegomiu, w VI 1984 zwolniony. W 1984 pracownik Zakładu Prywatnego Bartkowiak.

Od 1984 na emigracji w USA, pracownik przedsiębiorstw budowlanych.

Wojciech Rotarski