Alina Połubok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Alina Połubok, ur. 28 XII 1952 w Derkaczach (obecnie Białoruś). Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (1971).

Od 1967 zatrudniona w kilku zakładach białostockich, 1972-1982 pracowniczka Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Lekkiego.

W VII 1980 uczestniczka strajku w BPBPL.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca KZ w swoim zakładzie pracy.

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka akcji ulotkowych na terenie Białegostoku, kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych, współpracowniczka podziemnej poligrafii w Białymstoku; organizatorka pomocy dla ukrywających się działaczy podziemia. III-IV 1982 w jej mieszkaniu ukrywał się przewodniczący Komisji Regionalnej Stanisław Marczuk. 11 VIII 1982 aresztowana, osadzona w AŚ, następnie w ZK w Białymstoku, zwolniona na mocy amnestii w VII 1983. Zwolniona z pracy. 1984-1986 pracownik Białostockich Zakładów Bawełnianych Sierżana.

1987-1999 prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. 1990-1994 radna Miasta Białystok. Od 2000 członek Klubu Więzionych i Represjonowanych w Białymstoku. Od 2002 pracownik Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

?